(Giá mới tháng 6/2024) Đầu nối ống kẽm răng trong Phi 4″ – Em Hương Altek kabel

Giá: Liên hệ em Hương

  • Kích thước ren trong: 4″
  • Đường kính ống: 4″
  • Kích thước lỗ: 72 mm
  • Nhiệt độ giới hạn: 0 ~ 60℃
  • Áp suất làm việc: 0 ~ 11000 Kpa
  • Áp suất âm: -750 mmHg
  • Chiều dài: 82.5 mm (thẳng) hoặc 79.6 mm (cong)
  • Kích thước (E): 79.6 mm (cong) hoặc 76.8 mm (thẳng)
  • Kích thước (B): 72.2 mm (cong) hoặc 71.7 mm (thẳng)