(Giá mới tháng 6/2024) Đầu nối ống kẽm răng trong Phi 1 1/4″ – Em Hương Altek kabel

Giá: Liên hệ em Hương

  • Ren size in: 1 1/4″
  • Ống kính: 1 1/4″
  • Lỗi kích thước: 35 mm
  • Giới hạn nhiệt độ: 0 ~ 60°C
  • Áp dụng công việc: 0 ~ 5500 Kpa
  • Áp dụng âm: -750 mmHg
  • Chiều dài: 57,5 ​​mm (thẳng) hoặc 54,6 mm (cồng)
  • Kích thước (E): 54,6 mm (cồng) hoặc 51,8 mm (thẳng)
  • Kích thước (B): 47,2 mm (cồng) hoặc 46,7 mm (thẳng)