(Giá mới tháng 6/2024) Đầu nối ống kẽm răng trong Phi 1 1/2″ – Em Hương Altek kabel

Giá: Liên hệ em Hương

  • Kích thước ren trong: 1 1/2″
  • Đường kính ống: 1 1/2″
  • Kích thước lỗ: 40 mm
  • Nhiệt độ giới hạn: 0 ~ 60℃
  • Áp suất làm việc: 0 ~ 6500 Kpa
  • Áp suất âm: -750 mmHg
  • Chiều dài: 62.5 mm (thẳng) hoặc 59.6 mm (cong)
  • Kích thước (E): 59.6 mm (cong) hoặc 56.8 mm (thẳng)
  • Kích thước (B): 52.2 mm (cong) hoặc 51.7 mm (thẳng)