Showing 1–12 of 36 results

Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 1 1/4" Chất liệu: Kẽm Kích thước:…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 1" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 1/2" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 2" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 3/4" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Khớp nối ống kẽm phi 3/8" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Đầu bịt ống kẽm phi 1" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Đầu bịt ống kẽm phi 1/2" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Tên sản phẩm: Đầu bịt ống kẽm phi 2" Chất liệu: Kẽm Kích thước: Phi…
Giá: Liên hệ em Hương Kích thước: 4" Đường kính ống: 4" Kích thước lỗ: 104 mm Nhiệt độ giới…
Giá: Liên hệ em Hương Kích thước: 1 1/2" Đường kính ống: 1 1/2" Kích thước lỗ: 56 mm Nhiệt…
Giá: Liên hệ em Hương Kích thước: 1 1/4" Đường kính ống: 1 1/4" Kích thước lỗ: 44 mm Nhiệt…